MENU

11 Μαΐου 2020 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αλλάζει η εικόνα της Άνω πόλης – Δείτε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ με τα έργα που θα γίνουν Views: 1028 Ειδήσεις, Επικαιρότητα, Κοινωνία, Πάτρα/Δυτ. Ελλάδα

Αλλάζει η εικόνα της Άνω πόλης – Δείτε ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ με τα έργα που θα γίνουν

Ο Δήμος Πατρέων, μετά από διαδικασίες εγκρίσεων που διήρκεσαν πάνω από τρία χρόνια,  προχώρησε στην προκήρυξη, για υποβολή προσφορών μέχρι τις 16 Ιουνίου 2020 για το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη) προϋπολογισμού 8.740.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η ανάπλαση της Άνω Πόλης σε συνδυασμό με την ανακατασκευή του Παλαιού Νοσοκομείου, που προκηρύσσεται στις επόμενες ημέρες, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα βελτίωσης της λειτουργίας και της  εικόνας της Πάτρας και της ζωής των κατοίκων της εκεί περιοχής.

Πρόκειται για οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, οδοφωτισμό, ηλεκτρομηχανικές εργασίες, υδραυλικά έργα και έργα πρασίνου στην περιοχή της Άνω Πόλης της Πάτρας που αποτελούν μέρος μιας σειράς αναπλάσεων που θα γίνουν σε όλο το Ιστορικό Κέντρο.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170 στρεμμάτων και το έργο αποβλέπει στην βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν :

  • Ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών (ψυχροί τσιμεντοκυβόλιθοι – άσφαλτος με φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών κλπ.)
  • Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.
  • Διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων ΑΜΕΑ στην περιοχή ανάπλασης με την διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης σε υφιστάμενους σηματοδότες
  • Αντικατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδες ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας, προστασία αξονοδιασταυρώσεων
  • Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες, απορριμματοδέκτες, σταχτοδοχεία κλπ.)
  • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
  • Εμπλουτισμός της φύτευσης με επιλογή κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες τη περιοχής και εργασίες άρδευσης
  • Τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων στους στενούς δρόμους με λαμπτήρες LED
  • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου, αυτοματοποίησης και τηλεδιαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις εξής οδούς της Άνω πόλης του Ιστορικού Κέντρου Πατρών:

Οδός Γερμανού από 25ης Μαρτίου έως Δανιηλίδος – Δρόμος κυκλοφορίας με ασφαλτικό τάπητα.

Τμήμα οδού Μπουκαούρη από Γερμανού έως Παπαδιαμαντοπούλου – Δρόμος κυκλοφορίας με ασφαλτικό τάπητα.

Τμήμα οδού Παναχαΐδος Αθηνάς  από Παπαδιαμαντοπούλου έως Φρουρίου – Δρόμος κυκλοφορίας με ασφαλτικό τάπητα.

Οδός Δασυλλίου  –  Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Διαμόρφωση νέας Πλατείας στην οδό Δασυλλίου και Βαφειοπούλου.

Οδός Φρουρίου  – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους

Οδός Εισοδίων – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Οδός Αινιάνων – Δρόμος Κυκλοφορίας Πεζών (Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Οδός Γραβιάς και Πάροδος Γραβιάς – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Τμήμα οδού Παπαδιαμαντοπούλου από σκάλες Αγίου Νικολάου έως Λόντου – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας δήμου Πατρέων που βρίσκεται στην απόληξη της διατηρητέας σκάλας της Αγίου Νικολάου με τσιμεντοκυβόλιθους. Ανακατασκευή υπάρχουσας βρύσης και κατασκευή φωτιζόμενου επιδαπέδιου καναλιού μπλε απόχρωσης σε αναφορά με τη βρύση, κατασκευή καθιστικών από σκυρόδεμα, φύτευση, ανάδειξη δέντρων με κατάλληλο φωτισμό.

Οδός Κορύλλου – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Οδός Πλατεία Κορύλλων – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους, επανασχεδιασμός στάθμευσης με οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης με κυβόλιθους, οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση, αστικός εξοπλισμός, φύτευση, ηλεκτροφωτισμός.

Διάνοιξη της οδού από την πλατεία Κορύλλων έως την οδό Ηλείας.

Οδός Παναγούλη – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους

Τμήμα οδού Σωτηριάδου από Γερμανού έως Μητροπολίτου Νεοφύτου – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους, από Μητροπολίτου Νεοφύτου έως Κορύλλου – Δρόμος κυκλοφορίας Πεζών (Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Πεζοδρόμια γύρω από το Αρχαίο Ωδείο. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με τις υφιστάμενες πλάκες μαρμάρου εκτός του πεζοδρομίου στην οδό Παντοκράτορος που ανακατασκευάζεται με ψυχρούς τσιμεντοκυβόλιθους, κατασκευή ραμπών στις απολήξεις των Ο.Τ. για την διευκόλυνση της πρόσβασης ΑΜΕΑ, οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση, αστικός εξοπλισμός, φύτευση, ηλεκτροφωτισμός.

Τμήμα οδού Παντοκράτορος από 25ης Μαρτίου έως Ι.Ν. Παντοκράτορα (οδός Ηλείας) – Δρόμος κυκλοφορίας πεζών (δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Διαμόρφωση πλατώματος στην αρχή του πεζόδρομου (οδό 25ης Μαρτίου)

Από Ηλείας έως Μπουκαούρη – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Πλατείες νοτίως του Ι.Ν. Παντοκράτορα   (υπάρχουσες πλατείες)

Διατήρηση της χάραξης των παρτεριών στις δύο πλατείες,  αποξήλωση πλακόστρωσης των δύο πλατειών (πλάκες πεζοδρομίου) και ανακατασκευή με τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος ώχρα στη μία πλατεία και χρώματος γκρι στην άλλη, κατασκευή ραμπών για τη σύνδεση των πλατειών με το επίπεδο του δρόμου στα σημεία εισόδου στις πλατείες,  αστικός εξοπλισμός, φύτευση, ηλεκτροφωτισμός.

Νέα Πλατεία στη βορινή πλευρά του  Ι.Ν. Παντοκράτορα  

Κατασκευή νέας πλατείας που βρίσκεται σε επαφή με τη βορινή πλευρά του ναού. Διαμόρφωση τμήματος της πλατείας με τσιμεντοκυβόλιθους  και του μεγαλύτερου μέρους της με φυσικό χλοοτάπητα και φύτευση, δημιουργία παρτεριών φύτευσης, κατασκευή βρύσης, δημιουργία καναλιού φωτισμού σε αναφορά με τη βρύση χρώματος μπλε απόχρωσης, αστικός εξοπλισμός, φύτευση, ηλεκτροφωτισμός.

Τμήμα οδού Παναγούλη από Παντοκράτος έως Πλατεία Κορύλλου –Δρόμος κυκλοφορίας πεζών (Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Τμήμα οδού 25ης Μαρτίου από Σκάλες Γεροκωστοπούλου έως Βότση – Δρόμος κυκλοφορίας με ασφαλτόστρωση.

Ανακατασκευή μαρμάρινης σκάλας οδού Παντανάσσης

Αποξήλωση μαρμάρινης επένδυσης κλίμακας και μαρμάρινων πλευρικών ορθομαρμαρώσεων, ανακατασκευή με το ίδιο υλικό, ανακατασκευή της πλευρικής κλίμακας, αντικατάσταση των προστατευτικών σιδηρογωνιών ακμών, επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, καθαίρεση υφιστάμενων χρωματισμών και επαναχρωματισμός τους με αντιγραφιστικές επαλείψεις.

Οδός Καρπενησίου – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Οδός Μητροπολίτου Νεοφύτου – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Διάνοιξη της οδού από την οδό Βασιλείου Ρούφου έως πάροδο Παναγούλη. Εφαρμογή σχεδίου πόλης, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης με τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος γκρι και οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης με τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος ώχρα, οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση, αστικός εξοπλισμός, φύτευση, ηλεκτροφωτισμός.

Οδός Διστόμου – Δρόμος κυκλοφορίας Πεζών (Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Οδός Ράλλη – Δρόμος κυκλοφορίας Πεζών (δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Τμήμα οδού Ηλείας από Παπαδιαμαντοπούλου έως Γερμανού – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Τμήμα οδού Βασιλείου Ρούφου από Πλατεία Κορύλλου έως Γερμανού – Δρόμος τοπικής κυκλοφορίας με κυβόλιθους.

Το όλο έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Comments are closed.