MENU

3 Μαρτίου 2024 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γίώργος Ανδρουλάκης: Οι ενεοί και τα Ράθρα του Πληντάγματος Views: 232 Απόψεις

Γίώργος Ανδρουλάκης: Οι ενεοί και τα Ράθρα του Πληντάγματος

Advertisement

Του Γιώργου Ανδρουλάκη, Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπ. Πατρών και Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ

Βρισκόμαστε στη χώρα του Κυβιστησάν το καλοκαίρι του 223 μΜ (μετά Μνημονίων). Κόσμος πολύς στο Μινιμάλ Μέγαρο. Το Κυβιστησάν ζει ενδιαφέροντες καιρούς. Ορκίζεται σήμερα η μεγαλύτερη σε αριθμό κυβέρνηση της μεταμνημονιακής περιόδου.

“Ορκίζομαι να υπηρετώ το Πλήνταγμα και τους Μόνους …” ομονοούν τα μέλη της πολυπληθέστερης  κυβέρνησης που είδε ο τόπος μετά τα μνημόνια, ενώπιον της Προέδρου που είχε διατελέσει και στο παρελθόν και Πρόεδρος του Συμβουλίου Όλης της Γης. Η λαμπρή τελετή ολοκληρώνεται με φιλιά εναγκαλισμούς και τις επιδείξεις κυβιστήσεων, κυβιστήσεις και από ορισμένα νεοορκισθέντα μέλη σύμβολο ευελιξίας των πιο ισχυρών από αυτά. Εξάλλου, οι κυβιστήσεις έχουν βαθιές ρίζες στον τόπο αυτό και επιφανείς πολίτες διαγκωνίζονται διαχρονικά για τις θεαματικότερες από αυτές.

Μερικούς μήνες αργότερα, Φεβρουάριος του 224 μΜ. Είμαστε στη Επιτροπή Παρα(πολυ)μορφωτικών Υποθέσεων της Γουλής του Κυβιστησάν.

Προεδρεύων: Το λόγο έχει ο Ρυπουγός Πιέρρος Καιακαιούς, για να μας ενημερώσει για μία μεταρρύθμιση.

Καιακαιούς: Θα είμαι λακωνικός. Φέρνω σήμερα ένα νέο Μόνο με 205 Ράθρα και τέσσερα κύρια μέρη. Το Α μέρος αφορά το ΔεΘαΠάθειτίποτα το οποίο το διευρύνουμε ως Ίδρυμα μειώνοντας το ΑυτοΘαΠαθει αλλά δεν είναι το κύριο θέμα μας. Το μέρος Β αφορά το κρατικό ίδρυμα Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Το μέρος Γ αφορά σε διορθώσεις 90 Ράθρων, το 20% των Ράθρων του νομοσχεδίου που είχε ψηφίσει πριν 2 χρόνια η κυβέρνηση του Κυβιστησάν ύστερα από εισήγηση της τότε Ρυπουγού ΠολυΝίκης Πηλουργού. Το μέρος Δ αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προτείνουμε, η ανώτατη εκπαίδευση να μπορεί να παρέχεται από παραρτήματα νομικών προσώπων μη κρατικού δικαίου, τα οποία είναι νομικά πρόσωπα του σκοπού για τον οποίον τα φτιάχνω, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοίκηση που δεσμεύεται με καταστατικό και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά με απόλυτη πλειοψηφία στα όργανα διοίκησης το μητρικό νομικό πρόσωπο μη κρατικού δικαίου (άλλης, τρίτης χώρας με το δικό της νομικό πλαίσιο) -και επειδή θα συμβαίνει αυτό που λέω εγώ και το καταστατικό, εφεξής θα την ονομάζουμε αυτοδιοίκηση, δηλαδή διοίκηση των αυτών. Το διδακτικό προσωπικό του παραρτήματος θα αξιολογείται, θα προσλαμβάνεται και θα εξελίσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το μητρικό ίδρυμα. Και για να μην παρεξηγηθούμε, μόνο τα παραρτήματα δεσμεύονται να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα μητρικά αν θέλουν μπορούν και να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κλέφτες θα γίνουν;  Μας είναι αδιάφορο. Θα πρέπει να πάψουν σε αυτή τη χώρα οι αμαρτίες των γονέων να παιδεύουν τα τέκνα.

Προεδρεύων: Το λόγο έχει η κυρία Κοίνη Λογίκη από τη μεριά της αντιπολίτευσης.

Λογίκη: Έχουμε μείνει ενεοί. Πρόκειται για παράκαμψη του Πληντάγματος. Το Πλήνταγμα είναι η βάση του πολιτικού μας συστήματος. Στη βάση του Πληντάγματος φτιάχνονται οι Μόνοι και οφείλουν να το τηρούν. Στην παράγραφο 5 του Ράθρου 16 του Πληντάγματος αναφέρει ρητά: “H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Εσείς μας λέτε τώρα ότι το αποκλειστικά έχει και άλλη ερμηνεία; Η αυτοδιοίκηση του Ράθρου 16 έχει καμιά σχέση με την διοίκηση των αυτών που μας περιγράψατε; Τα νομικά πρόσωπα μη κρατικής εκπαίδευσης που προτείνετε είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουμε μείνει ενεοί !!!

Καιακαιούς: Τι μείνατε; Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Το Πλήνταγμα έχει 120 Ράθρα, ορκίστηκα να τα υπηρετώ, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Διάβασα όμως τα 489 Ράθρα του Μόνου της κας Πηλουργού. Αυτά μάλιστα … τα κατάλαβα …  και προτείνω να αλλάξουν τα 90 από αυτά. Επίσης, ρώτησα κάποιους Πληνταγματολόγους, τον κ. Ερμόλαο Ζαλιβιμάτο, τον κ. Ευάγγελο Δεηενφιά -είμαστε και πρώην σύντροφοι με τον κ. Δεηενφιά, στους προμνημονιακούς καιρούς, τότε που είχε την ιδέα ο κ. Δεηενφιάς να φορολογούμε και να εισπράττουμε τους φόρους ακίνητης περιουσίας μέσω των λογαριασμών ρεύματος, και τον κ. Σφεντόνη Κατιμανάκη που έχει κάνει θητεία και ως υποδιοικητής σε μη κρατικό ανώτατο ίδρυμα άλλης χώρας αλλά αυτό τέλειωσε τώρα και δικαιούται πλέον να ομιλεί, και με διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πληνταγματικότητας. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί τα έχουν διαβάσει καλά τα Ράθρα του Πληντάγματος. Αφήστε δε ότι στη ρίζα του το Ράθρο 16 είναι φουντικής προέλευσης και είχε διατυπωθεί έτσι από τη φούντα.

Λογίκη: Τι είναι αυτά που λέτε κ. Καιακαιού; Έχουμε μείνει άναυδοι. Έχουν βγει 10 πληνταγματολόγοι και λένε δημόσια ότι αυτό που προτείνετε παραβιάζει το Πλήνταγμα. Αυτοί δεν ξέρουν και ξέρουν οι φίλοι σας; Δε βλέπετε ότι είναι προβληματικός ο Μόνος σας; Όσο για τη φουντική καταβολή που λέτε, εδώ έχουν διατελέσει Ρυπουγοι της κυβέρνησής σας ο κ. Βόρις Τσεκουράκης, ο κ. Φάνος Μεριάς, ο κ. Ευγένιος Διαγεωργής που δεν έχουν πρόβλημα με τις φουντικές καταβολές και έχετε εσείς φουντικό πρόβλημα με το Ράθρο 16; Και προτείνετε να ψηφίσουμε Μόνο που το παραβιάζει; Αναθεωρήστε το Ράθρο 16 κ. Καιακαιού. Γιατί να έχουν τύψεις όσοι ψηφίσουν το Μόνο σας, ότι μπορεί να χαρακτηριστούν επίορκοι, αν κριθεί αντιπληνταγματικός ο Μόνος σας από το Συμβούλιο Όλης της Γης;  Και, υπάρχει και η παράγραφος 6 του Ράθρου του Πληντάγματος που αναφέρει: “Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί.”. Είναι δημόσιοι λειτουργοί το εκπαιδευτικό προσωπικό των μη κρατικών εκπαιδευτηρίων που προτείνεται; Έχουμε μείνει άναυδοι !! 

Καιακαιούς: Τι έχετε μείνει; Δε σας καταλαβαίνω κα Κοίνη Λογίκη. Το πλήνταγμα το έχουμε για να μπορούμε να αφαιρούμε ότι θέλουμε χωρίς να πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις. Κάποιοι άλλοι, δεν έδωσαν το δικαίωμα της αφαίρεσης, το ονόμασαν σύνταγμα και έχουν τρελαθεί στα προβλήματα. Άσε που εγώ, δεν το διάβασα το Ράθρο 16. Ποια παράγραφος 5, ποια παράγραφος 6. Εδώ ο σύντροφος και συνοδοιπόρος στη κυβέρνηση ο κ. Πρώηνπράσινος Χρυσομυγάκης ολόκληρο μνημόνιο το ψήφισε χωρίς να το διαβάσει. Είσαστε τοξική κυρία Λογίκη. Εγώ προτείνω να τον ψηφίσετε το Μόνο μου. Το ίδιο θα ζητήσω από τους γουλευτές της παράταξής μας στη γουλή του Κυβισηστάν. Αλλά δεν κατάλαβα τι έχετε μείνει; Άνα τι;

Λογίκη: Δεν καταλαβαίνεται το ενεοί. Δεν καταλαβαίνεται το άναυδοι. Μαλάκες έχουμε μείνει κύριε Καιακαιού !!!

Μπαμ χτυπάει το σφυρί του ο Προεδρεύων.

Προεδρεύων: Ο Μόνος να πάει στην Ολομέλεια της Γουλής. Θα τον ψηφίσουμε και μετά θα το γιορτάσουμε όπως αρμόζει στην περίσταση. Επιδείξεις κυβιστήσεων

Comments are closed.