Νέες δράσεις του Πανεπιστημίου Πάτρας

Μια σειρά νέων δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε η Πρυτανική Αρχή.