MENU

27 Οκτωβρίου 2023 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΙΚΙΠΑ: Παράνομοι οι αγώνες σκι στη λίμνη Καϊάφα Views: 155 Ειδήσεις, Επικαιρότητα, Κοινωνία, Πάτρα/Δυτ. Ελλάδα

ΟΙΚΙΠΑ: Παράνομοι οι αγώνες σκι στη λίμνη Καϊάφα

Advertisement

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) καλεί με ανακοίνωσή της, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μη δώσει άδεια διεξαγωγής των αγώνων σκι στις 27-29 Οκτωβρίου στη λίμνη του Καϊάφα. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διεξαγωγή αγώνων σκι στην προστατευόμενη (Natura 2000) λίμνη Καϊάφα, που επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση μία φορά το χρόνο, μπορεί να πραγματοποιείται όποτε επιθυμεί ο ιδιώτης ενοικιαστής του χώρου. Η καταγραφή της «ιστορίας» των αγώνων αποκαλύπτει πως μετά από «άνωθεν» παρεμβάσεις και κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ισχύουσας απόφασης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στην περιοχή, είναι δυνατή η διεξαγωγή τους και το μήνα Οκτώβριο προκαλώντας σημαντική όχληση και πιέσεις στο προστατευταίο αντικείμενο και κύρια στην ορνιθοπανίδα.

Για την προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα ισχύει το ΠΔ του Κυπαρισσιακού και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 2019, που αφορά στα έργα – δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός του ακινήτου 5.200.000.τ.μ. της ΕΤΑΔ. Με την ΑΕΠΟ αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά -μεταξύ άλλων- και ο στίβος του σκι και τέθηκαν συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το σκι, ενώ για την διεξαγωγή αγώνων αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μια φορά το χρόνο επί μία εβδομάδα η χρήση του υδάτινου στίβου για διεξαγωγή αγώνων, χωρίς την χρήση κερκίδων».

‘Έτσι για το 2022:

Εκδόθηκε θετική γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διεξαγωγή του αγώνα τον Ιούλιο και αρνητική γνώμη για τον αγώνα του Οκτωβρίου (28-30/10/2022) επισημαίνοντας, τον Περιβαλλοντικό Όρο 167 της ΑΕΠΟ, την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, τους όρους της προηγούμενης γνωμοδότησής του και τις οχλήσεις από τον αγώνα στην μεταναστευτική και στην διαχειμάζουσα ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Μία ένσταση της διοργανώτριας εταιρίας και οι «άνωθεν» παρεμβάσεις ήταν αρκετές για να εκδοθεί νέα θετική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ για τον αγώνα στις 28-30 Οκτωβρίου 2022 αναφέροντας μόνο, ότι ο αγώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει με μη αναστρέψιμο τρόπο το προστατευταίο αντικείμενο της περιοχής και ότι, απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση,η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας(τμήμα τουρισμού, αθλητισμού και απασχόλησης) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε άδεια για την πραγματοποίηση του αγώνα.

Για το 2023:

Εκδόθηκε θετική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ για τον αγώνα 7-9 Ιουλίου 2023 επισημαίνοντας στοιχεία για την προστατευόμενη περιοχή, τους οικότοπους προτεραιότητας εντός των οποίων πραγματοποιείται η δραστηριότητα, τις σημαντικές πιέσεις σε αυτούς και στην πανίδα της περιοχής.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της ανάγκης προστασίας της περιοχής, τον Αύγουστο του 2023στάλθηκε έγγραφο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με θέμα τη δραστηριότητα του σκι και τους αγώνες σκι στην λίμνη Καϊάφα, προς όλους τους εμπλεκόμενους, ΕΤΑΔ, ΟΦΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την εταιρία διεξαγωγής των αγώνων.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η δραστηριότητα του σκι αδειοδοτήθηκε με την ΑΕΠΟ του 2019 και υπόκειται σε όρους και δεσμεύσεις, όπως επίσης και η πρόσβαση με οχήματα στο νησί και στις όχθες του διαύλου.Επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ, που προβλέπουν μόνο 1 αγώνα τον χρόνο (κατ΄ εξαίρεση) και τονίσθηκε ότι η ΑΕΠΟ του 2019 είναι σε ισχύ, δεν έχει υποβληθεί διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά αυτής, ούτε έχει υποβληθεί αίτημα για την τροποποίηση της, επομένως και οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί της είναι σε ισχύ.

Μετά από αίτημα των διοργανωτών για ΝΕΟ αγώνα(σε λίγες μέρες)στις 27-29 Οκτωβρίου 2023 εκδόθηκε αρνητική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άνω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις οχλήσεις που διαπιστώθηκαν κατά την τέλεση των αγώνων και τους Περιβαλλοντικούς Όρους 166, 167, 168 της ΑΕΠΟ που πρέπει να τηρούνται.

Οι «άνωθεν» όμως παρεμβάσεις ήταν και αυτή τη φορά αρκετές για να εκδοθεί νέο έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ που αναγράφει ότι ισχύει το έγγραφο θετικής γνώμης του ΟΦΥΠΕΚΑ του Οκτωβρίου του 2022 δηλ. ότι:ο αγώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει με μη αναστρέψιμο τρόπο το προστατευταίο αντικείμενο της περιοχής και ότι, απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διγλωσσία του ΟΦΥΠΕΚΑ προσβάλει την επιστημονική αξιοπιστία του,αλλά και τη νοημοσύνη των πολιτών. Συνυπεύθυνη στα ανωτέρω είναι και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας που επιλέγει και εκείνη να μην τηρεί τους όρους της ΑΕΠΟ και εκδίδει αποφάσεις για τη διενέργεια των αγώνων,«καλυπτόμενη» από τις γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η ΟΙΚΙΠΑ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ και καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μην εκδώσει την άδεια διεξαγωγής των αγώνων του Οκτωβρίου (ή να την ανακαλέσει, αν το έχει ήδη κάνει) διότι γνωρίζει ότι δεν είναι σύννομοι, έχει ενημερωθεί και από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την ισχύ της ΑΕΠΟ και τους σχετικούς όρους της, καθώς και την υποχρεωτικότητα στην πιστή τήρησή τους και από τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για άδειες που αφορούν στη λειτουργία του έργου.

Η όποια γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν μπορεί να τροποποιήσει τους περιβαλλοντικούς όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ και αυτό επισημαίνεται ακόμη και στις δεύτερες, μετά τις «άνωθεν» παρεμβάσεις,θετικές γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ.Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προσφύγουμε σε Ευρωπαϊκά όργανα για την τήρηση της (Ελληνικής) νομιμότητας.

Comments are closed.