MENU

18 Σεπτεμβρίου 2021 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία 8 και 9 Οκτωβρίου Views: 270 Ειδήσεις, Επικαιρότητα, Κοινωνία

Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία 8 και 9 Οκτωβρίου

8 και 9 Οκτωβρίου 2021

Το Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ και πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου Σύμμαχοι Φροντίδας: Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φροντιστών τους, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund*.

 Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως ΕΕΑ Grants.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στα 20 χρόνια λειτουργία του Συλλόγου στην Πάτρα.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τα ζητήματα της ψυχοικοινωνικής διάστασης του καρκίνου σε όλα τα στάδια της νόσου.

  • Στόχοι του συνεδρίου:
  1. Να αξιοποιηθεί και να μοιραστεί η γνώση και η εμπειρία στα θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας
  2. Να συμβάλει στην εκπαίδευση όσων απασχολούνται στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας.
  3. Να εμπλέξει και να αξιοποιήσει τις δομές που ασχολούνται με τον καρκίνο (επιστημονικές εταιρίες, ογκολογικά τμήματα, συλλόγους ασθενών, κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες κ.α.)
  4. Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο της ογκολογικής κοινότητας γύρω από την ψυχοκοινωνική ογκολογία
  5. Να συνεχίσει να υλοποιείται ανά τακτά διαστήματα στο μέλλον.
Inline image

   Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από τη στιγμή της διάγνωσης καρκίνου στη ζωή του ατόμου από εξειδικευμένους εισηγητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας. Η νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της υγείας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 θα συμπεριληφθεί καθώς το 2020, το ποσοστό των ασθενών που διαγνώστηκαν με καρκίνο μειώθηκε, παγκοσμίως, κατά σχεδόν 40% σε σχέση με το 2019 λόγω της παραμέλησης του προληπτικού ελέγχου, που επέφερε η πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες διαρθρώνονται ως εξής:

Παρασκευή 8/10/2021

Ενότητα 1η :     Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Το 60 – 90% των ογκολογικών ασθενών παρουσιάζουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν οι παράγοντες μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη προσαρμογή των ασθενών.

Ενότητα 2η :     H ζωή μετά τον καρκίνο:  Survivorship

Η επιβίωση των ογκολογικών ασθενών (Survivorship) επικεντρώνεται στην υγεία και στα σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν τους επιβιώσαντες μετά το τέλος της θεραπείας για τον καρκίνο. Οι επιβιώσαντες αποτελούνται από ανθρώπους που είτε είναι ελεύθεροι νόσου μετά το τέλος των θεραπειών, είτε συνεχίζουν να λαμβάνουν θεραπεία ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι επιστροφής του καρκίνου, είτε συνεχίζουν να λαμβάνουν θεραπεία για να διαχειριστούν τον καρκίνο ως χρόνια νόσο (ESMO – ECPC, 2017).

Σάββατο 9/10/2021

Ενότητα 3η :     Οικογένεια και Φροντιστές

Ένας βασικός παράγοντας για την θετικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου ενός ογκολογικού ασθενή είναι η ύπαρξη στη ζωή του ενός υποστηρικτικού φροντιστή. Η παροχή φροντίδας σε έναν ογκολογικό ασθενή είναι ένα απαιτητικό έργο ακόμα και σε κανονικές συνθήκες. Προσθέτοντας την πανδημία στο πλάνο, ο ρόλος του φροντιστή μοιάζει επιβαρυμένος πολύ περισσότερο.

Ενότητα 4η :     Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η συνηγορία ασθενών

Ασθενείς με καρκίνο που ζουν σε κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερες περιοχές αντιμετωπίζουν σχεδόν 25% περισσότερες εισαγωγές τον τελευταίο χρόνο της ζωής τους. Οι ευκαιρίες λήψης ουσιαστικής υποστήριξης επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία των ασθενών μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Ενότητα 5η:      PalliativeCare- Ανακουφιστική Φροντίδα

Ανακουφιστική φροντίδα είναι η ενεργητική, ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων για την αντιμετώπιση αναγκών που σχετίζονται με απειλητική για τη ζωή νόσο. Ετησίως, υπολογίζεται ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα, εκ των οποίων το 78% είναι από χαμηλές και μεσαίες οικονομικά χώρες. Η ανακουφιστική φροντίδα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους όταν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Η ποιότητα ζωής των φροντιστών βελτιώνεται εξίσου.

Ενότητα 6η:      Θάνατος και Πένθος

Ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής και την διαχείριση των ασθενών τελικού σταδίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

*Το έργο «Σύμμαχοι Φροντίδας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizensfund, με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο γυναικών με καρκίνο μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας. Το πρόγραμμα Active citizensfund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως ΕΕΑ Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizensfund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Comments are closed.