MENU

14 Μαρτίου 2024 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Views: 349 Ειδήσεις, Επικαιρότητα, Πάτρα/Δυτ. Ελλάδα, Πολιτική

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Advertisement

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, στην Πάτρα), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming από το σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15907

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού
Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr), στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, σύμφωνα τις σχετικές
διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2024 Επερώτησης του Αντιπροέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβούλου της
παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Καπλάνη
Διονυσίου, σχετικά με τη στατική επάρκεια του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Ηλείας και άλλων δημοσίων κτηρίων στην Ηλεία.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 12/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Κοτρωνιά Νικολάου, σχετικά με το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας
Ναυπακτίας.


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 13/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με στεγαστικά προβλήματα του
Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πύργου και άλλων δομών ειδικής εκπαίδευσης.


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 14/2024 Επερώτησης του Επικεφαλής της
παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Καρπέτα
Κων/νου, σχετικά με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο.


ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση για τους 37 Συμβασιούχους υπαλλήλους ΙΔΟΧ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι προσελήφθησαν το έτος
2020 στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού, ενόψει της δικασίμου στις 27/03/2024, στην Αθήνα.
Κατόπιν αιτήματος των Παρατάξεων:

 1. «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε»
 2. «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»
 3. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
  ΘΕΜΑ 2ο : Α) Έγκριση προσχώρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
  δικαιούχου του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών
  «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό
  οδικό δίκτυο Sub2. 16631», στους όρους και συμφωνίες της
  Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπόλογαριασμό, στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης: «Κατασκευή
  Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Δυτικής
  Ελλάδας», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής
  ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής
  ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία
  χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
  Ανθεκτικότητας, Κωδικός Έργου ΟΠΣ: 5180769, Σύμβαση ποσού:
  17.673.887,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
  ΑΔΑΜ:23SYMV01330933017.
  Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νομίμου
  εκπροσώπου, για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη
  Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο
  του ανωτέρω χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠΕΣ.
  Γ) Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή
  και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου
  καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού.
  Δ) Χορήγηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέκκλητης
  εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν
  συμφωνηθεί στην από 31-10-2023 Σύμβαση.
  (Σχ. η υπ’ αριθ. 221/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΠ07Λ6-ΑΓΣ) απόφαση της
  Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)
  (εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
  κ. Μπονάνος Χαράλαμπος,
  Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)
  ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εξαίρεσης του κ. Παπαθανασίου Κων/νου του Ιωάννη,
  Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, από τον περιορισμό του
  εδαφίου β΄ της παρ. 8 του άρθρου 243 του Ν.3852/2010, προκειμένου
  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
  Ορισμένου Χρόνου, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του
  Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και
  Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε..
  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης,
  Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε.
  κ. Μπλέτσας Στυλιανός)
  ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τον
  καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
  στην πόλη του Αγρινίου την Μεγάλη Παρασκευή 03/05/2024.
  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
  της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
  ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  (τακτικού και αναπληρωτή) στην Αστική Εταιρεία μη
  Σελίδα 3 από 4
  κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο «Κέντρο Πρόληψης των
  Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
  Αιτωλοακαρνανίας, με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»».
  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
  της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
  ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  (τακτικού και αναπληρωτή) για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις
  των μετόχων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων Α.Ε. ΟΤΑ.
  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
  κ. Ζαΐμης Φωκίων)
  ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  (τακτικού και αναπληρωτή) στη Γενική Συνέλευση και στο
  Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
  «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας –
  Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων».
  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
  Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε.
  κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
  ΘΕΜΑ 8ο : Επικύρωση Πρακτικών 1ης – 5ης συνεδριάσεων Περιφερειακού
  Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.

Comments are closed.